Promenljiva saobraćajna signalizacija

Promenljivu saobraćajnu signalizaciju predstavlja skup proizvoda baziranih na LED tehnologiji koji omogućavaju prikaz promenljive informacije učesnicima u saobraćaju o stanju na saobraćajnicama, ograničenjima kojih moraju da se pridržavaju, kao i ostale servisne informacije. Kao takvi, deo su Sistema za inteligentno upravljanje saobraćajem – ITS. Uređaji su izrađeni prema evropskom standardu EN12966 koji striktno definiše izgled i fizičke parametere ovakvih uređaja, kako ne bi dolazilo do konfuzije i neželjenih efekata na učesnike u saobraćaju. Samim tim, uređaji koji spadaju u korpus promeljive saobraćajne signalizacije su visoko kvalitetni, robusni, otporni na mehanička oštećenja, klimatske promene i zagađenja. Takođe, odlikuje ih i odlična vidljivost pri svim vremenskim prilikama. Među najzastupljeniim uređajima u promenljivoj saobraćajnoj signalizaciji su uređaji za kontrolu kretanja vozila u saobraćajnim trakama (LCS), uređaji ograničenja brzine (VSLS), promenljivi saobraćajni znakovi (VMS), dinamički portalni informacioni uređaji (DRIP) i td.

LCS omogućava dozvolu kretanja vozila u traci sa prikazom zelene strelice, zabranu kretanja sa prikazom crvenog krsta, odnosno potrebu za promenom saobraćajne trake sa žutom kosom strelicom.

VSLS ima određeni broj prikaza nivoa ograničenja brzine, npr od 20 do 120 unutar crvenog kruga, gde se određeni aktivira na osnovu posebne komande.

VMS je uređaj koji omogućava skup prikaza različitih znakova upozorenja (radovi na putu, obavezan smer, ukrštanje sa prvenstvom prolaza i td..), u zavisnosti od želje klijenta.

DRIP je uređaj koji se montira celom širinom iznad autoputa i obično služi za kombinovano prikazivanje servisnih informacija i znakova ograničenja brzine i /ili znakova upozorenja.

novatraffic_slide_04

novatraffic_slide_03

novatraffic_slide_01