Pitanja i odgovori

SMD

Skraćenica od Surface Mount Device (komponenta montirana na površinu). Ovo je jedna od tehnologija proizvodnje LED ali i drugih elektronskih komponenti. Odlikuje se većim stepenom minijaturizacije u odnosu na staru TH tehnologiju. Koristi se kod displeja kod kojih je razmak između dva piksela 6 mm ili manji.

RGB

Skraćenica od Red Green Blue (crveno, zeleno, plavo). Bilo koja boja koju ljudsko oko može da vidi može se proizvesti odgovarajućom kombinacijom ove tri boje. Zbog toga se jedan piksel kolor displeja zapravo sastoji iz tri LED komponente i to crvene, zelene i plave.

KARAKTER

Displeji mogu prikazati tekst koji se sastoji iz slova, brojeva, znakova interpunkcije (tačka, zarez, itd.) kao i drugih simbola. Umesto reči “simbol” uobičajena je upotreba reči “karakter”. Dakle, karakter može biti slovo, broj i slično. Prazno mesto između dve reči se takođe računa kao jedan karakter. Tako, na primer, ovaj tekst “Ovo je primer” sadrži 13 karaktera.

ZAŠTO JE REZOLUCIJA VAŽNA?

Rezolucija određuje format displeja pa samim tim i šta displej može da prikaže. Displej rezolucije 8 x 120 služi isključivo za prikaz teksta. S druge strane, displej rezolucije 128 x 64 može prikazati i jednostavne slike. Što je veća rezolucija veće su mogućnosti prikaza na displeju. Kod displeja namenjenih prikazu teksta vertikalna rezolucija (najčešće 8 ili 16 piksela) određuje visinu slova. Kod displeja koji imaju vertikalnu rezoluciju 16 piksela moguće je prikaz i dva reda teksta gde se gornjih 8 piksela koristi za prvi, a donjih 8 za drugi red teksta. Horizontalna rezolucija određuje koliko karaktera može da se ispiše u jednoj liniji teksta pa tako displej horizontalne rezolucije 128 piksela može da prikaže duplo više karaktera nego displej horizontalne rezolucije 64 piksela.

ŠTA JE TO REZOLUCIJA?

Rezolucija označava broj piksela na displeju. Izražava se najčešće kao broj tačaka po vertikali puta broj tačaka po horizontali. Na primer, displej rezolucije 8×120 piksela ima 8 piksela vertikalno i 120 horizontalno, dakle ukupno 960 piksela (8 puta 120).

ZAŠTO JE VAŽNO RASTOJANJE IZMEĐU TAČAKA?

Rastojanje između tačaka koje se obično izražava u milimetrima određuje optimalnu udaljenost na kojoj se posmatrač treba nalaziti da bi sliku na displeju video normalno. Što je rastojanje između tačaka manje to i posmatrač može biti bliže displeju. Na primer, ako je rastojanje između tačaka 6 mm onda je u pitanju displej koji se može posmatrati iz blizine. S druge strane, ako je rastojanje čak 30 mm to znači da se slika na displeju vidi normalno tek na velikim rastojanjima (displeji za stadione). Ako tražite displej za manje prostorije, odlučite se za manje rastojanje između tačaka. Ako tražite displej za velike prostore poput holova ili displej koji će biti postavljen spolja onda birajte displej sa većim rastojanjem između tačaka. Primeri rastojanja između tačaka i primene displeja: 6,2 mm – displej za manje prostore. 10-12 mm – displej za holove kao i autobuse. 15 mm – displej za saobraćajne znake. 20 mm – displej za reklamne panoe. 30 mm – displej za stadione.

ŠTA JE TO NIT?

Isto što i cd/m2 (pogledati: cd/m2).

ŠTA JE TO MCD?

Čita se kao “milikandela” odnosno to je hiljaditi deo kandela (jedinica za osvetljaj). Ovo je uobičajena mera osvetljaja LED komponente i pokazuje koliko je svetlosti izračeno iz izvora svetlosti (takođe pogledati: cd/m2).

KAKO SE TAČNO DEFINIŠE OSVETLJAJ DISPLEJA?

Osvetljaj displeja je fotometrijska mera gustine intenziteta osvetljaja u datom pravcu. Ova veličina opisuje količinu svetlosti koja prolazi kroz ili koja se emituje sa određene površine i koja je u okviru nekog datog ugla gledanja. Izražava se u kandelima po metru kvadratnom (pogledati: cd/m2). Displeji za spoljašnju upotrebu moraju imati osvetljaj od najmanje 5000cd/m2 kako bi bili vidljivi na dnevnoj svetlosti.m2).

ŠTA JE TO PIKSEL?

Piksel je zapravo jedna tačka na displeju. Kod jednobojnih displeja jedna tačka je jedna LED komponenta. Kod ekrana u boji jedan piksel se zapravo sastoji iz tri LED komponente: crvene, plave i zelene. Različiti osvetljaji ove tri komponente daju različite boje. Kada sve tri komponente sijaju maksimalnim intenzitetom dobija se bela boja.

ŠTA JE TO LED?

LED je skraćenica od Light Emitting Diode (dioda koja emituje svetlost). U pitanju je elektronska komponenta koja emituje svetlost kada se kroz nju propusti struja. Boja kojom će LED komponenta sijati zavisi od materijala koji se koriste za izradu LED-a. Standardne boje su: bela, žuta, amber, oranž, crvena, zelena i plava.

ŠTA JE TO Šta cd/m2?

čita se kao “kandela po metru kvadratnom”. Ovo je fizička jedinica kojom se označava osvetljaj displeja. U SAD-u se koristi ekvivalentna jedinica NIT. 1cd/m2 je isto što i 1 NIT.

Na ovoj stranici naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore na njih. Ukoliko ovde ne nađete odgovor, možete nam postaviti pitanje koristeći formular.

Ime *

E-mail *

Poruka *

(*obavezna polja)