Ko smo mi?

KO SMO MI?

Novatronic d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, sa sedištem u ulici Karađorđeva broj 1 u Novom Sadu. Novatronic je osnovan 17. februara 1993. godine kada je poslovno i pravno nasledilo samostalnu zanatsku radnju Novatronic szr. Osnovna delatnost preduzeća je razvoj i proizvodnja sistema za informisanje namenjenih određenim privrednim granama.

Kvalitet je ključna reč za Novatronic i upravo to nam je omogućilo da svih proteklih godina nastupamo kao lider u oblasti proizvodnje elektronskih displeja na domaćem i na stranom tržištu.

Dugogodišnjim nastojanjem da promovišemo rezultate rada koji se ogledaju u osvajanju i realizaciji novih proizvoda u oblasti informacionih sistema uspeli smo da nađemo svoje mesto na domaćem i stranom tržištu kao i da svoje ambicije vezane za prodor na druga tehnološki razvijenija tržišta ostvarimo.

Radeći od samog početka na realizaciji zacrtanih i jasno definisanih ciljeva uspeli smo da se povežemo kao tim koji je sposoban da osluškuje tržište kao izvor ideje, da tu ideju pretoči u dobar proizvod koji će potom na tržištu stići do zadovoljnog kupca.

Pri izradi naših proizvoda koristimo najnovije tehnologije koje su prisutne u oblasti javnog prevoza. Koristeći nova tehničko-tehnološka rešenja nastojimo da osavremenimo proizvod koji će pored svoje namenske funkcije i kvalitetom kao i vizuelno prijemčivom formom zadovoljiti potrebe naših sadašnjih i budućih kupaca.

Sa ponosom govorimo o svom mladom i perspektivnom kadru koji predstavlja jezgro Novatronica, a koji je vođen iskusnim menadžmentom postavio sebi za cilj da ostvari onaj deo iz kovanice našeg logoa, a to je da smo uvek spremni da pružimo nešto NOVO od NOVATRONICA, za korak napred, za korak ispred drugih.

U 2007. godini smo uveli sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 što je ozvaničilo sertifikaciono telo TÜV SÜD Management Service GmbH, te smo na ovaj način i zvanično potvrdili kvalitet u oblasti razvoja, proizvodnje i plasmana displeja za informisanje.