Garantni uslovi

Proizvođač Vam garantuje ispravno funkcionisanje uređaja tokom garantnog roka. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost tokom eksploatacije u garantnom roku, garantujemo popravku pod uslovima i u roku navedenim u garanciji.

U slučaju da je Vašem uređaju potreban garantni servis, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis naveden na garantnom listu. Da bi se izbegle nepotrebne neprijatnosti, predlažemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za montažu i korišćenje, pre nego što kontaktirate ovlašćeni servis.

Novatronic zadržava pravo da ne odobri besplatnu garanciju u sledećim slučajevima:

  • Proizvod nije montiran, korišćen ili održavan u skladu sa uputstvom.
  • Proizvod je oštećen usled popravke neovlašćenog lica ili servisa.
  • Oštećenja prouzrokovana višom silom kao što su udar groma, poplave, požari, neadekvatnom ventilacijom, neispravnom električnom instalacijom ili bilo kojim razlogom izvan kontrole proizvođača.
  • Oštećenja prouzrokovana transportom proizvoda, osim ukoliko je transport izvršio Novatronic.
  • Lom, naprsnuće ili drugo oštećenje prednje ploče uređaja.

Ako je kvar nastao iz prethodno navedenih razloga, vlasniku navedenog proizvoda će se naplatiti troškovi investicije prema cenovniku servisnih usluga van garantnog roka.

U garantnom roku, garancija se produžava za onoliko dana koliko je trajala popravka. Produženje roka po ovom osnovu može izvršiti ovlašćeni servis. Otklanjanje nedostataka, koji spada u garanciju, mora se izvršiti u roku od 45 dana od dana predaje proizvoda na popravku. Ukoliko se popravka ne izvrši u ovom roku, kupac ima pravo na zamenu za novi proizvod.

U mestima gde ne postoji ovlašćeni servis, troškove otpreme i dopreme proizvoda do najbližeg servisa, u garantnom roku snosi davalac garancije.