Pokazivači destinacije

Pokazivači destinacije

Sistemi za informisanje putnika u vozilima javnog transporta – NovaBus

NovaBus predstavlja novu generaciju sistema za informisanje putnika namenjenih za sve vrste vozila u javnom transportu. Radi se o naprednom, pouzdanom i jednostavnom za upotrebu informacionom sistemu, za brzo i efikasno informisanje putnika u realnom vremenu. Displeji su izrađeni u naprednoj LED tehnologiji visoke sjajnosti, sa širokim vidnim uglom i dobrim kontrastom, što uz automatsku regulaciju sjajnosti displeja spram ambijentalnog osvetljenja omogućava odličnu vidljivost u svim vremenskim uslovima.

Pokazivači destinacije

Prednji, bočni i zadnji displeji omogućavaju prikaz informacija putnicima van vozila o broju linije i destinaciji na kojoj vozilo javnog prevoza trenutno saobraća. LED displeji omogućavaju jednolinijski ili višelinijski prikaz grafičkog i tekstualnog sadržaja u proizvoljnim alfabetima (uključujući ćirilični), sa proizvoljnim visinama i oblicima fontova. Svi uređaji poseduju e1 znak i u skladu su sa međunarodnim EN50155 standardom. Omogućen je prikaz pokretnog teksta i smenjivanje više slika na displeju uz upadljive efekte prikaza. Komplet koji se postavlja na vozilo može da sadrži proizvoljnu kombinaciju displeja različitih dimenzija i rezolucija.

Interni LED displeji

Interni LED displeji služe za najavu stanica, prikaz linije na kojoj vozilo saobraća, kao i za poruke upozorenja ili marketinške poruke u formatu visoke rezolucije. Interni LED displeji su alfanumerički sa više različitih fontova na bilo kom jeziku. Tekstualne poruke mogu biti fiksne ili pokretne. Moguće je prikazivanje datuma i vremena.

Interni LCD monitori

Interni LCD monitori predstavljaju novo rešenje u okviru NovaBus sistema. U pitanju su uređaji izuzetno visoke sjajnosti u HD rezoluciji koji dolaze u različitim dimenzijama od 12.1” do 38”. Slave monitori sa video interfejsima ili Master monitori sa ugrađenim PC (OS Linux ili Windows CE) i raznovrsnim komunikacionim interfejsima.

Interni LCD monitori mogu pružiti prikaz različitiih sadržaja kao što su: najava narednih stanica, prikaz linije na kojoj vozilo saobraća, poruke upozorenja, obaveštenja ili multimedijalne poruke i web stranice u formatu visoke rezolucije.

Upravljačka jedinica

Upravljačka jedinica (konzola) NB2009 upravlja radom svih displeja u sistemu i omogućava vozaču jednostavan izbor ponuđenih opcija. Upravljačka jedinica je veoma kompaktna i pogodna za ugradnju u vozačku instrument tablu (ISO 7736). Omogućava lako podešavanje svih parametara sistema. Sve linije se čuvaju permanentno u internoj fleš memoriji. Jednostavno prenošenje i programiranje novih linija u upravljačku jedinicu korišćenjem različitih memorijskih medijuma.

Prikaz naziva odabrane linije i smera na se prikazuje na LCD displeju upravljačke jedinice. Maksimalan broj linija u fleš memoriji konzole je 314. Komunikacija sa displejima je omogućena putem raznovrsnih komunikacionih interfejsa (RS485, RS232, Ethernet, IBIS). Dodatni digitalni ulazi i portovi omogućavaju povezivanje GPS prijemnika, sistema video nadzora kao i opciono ticketing validatora.

PC Software NovaBus

Podršku sistemu pruža namenski višejezički PC program NovaBus u kom se kreiraju raznovrsni tekstualni i grafički sadržaji sa simulacijom ispisa na displejima. Program je baziran na Windows OS i jednostavan je za korišćenje (user friendly). Program podržava sistem automatskog lociranja vozila putem GPS prijemnika sa prikazom grafičkih, tekstualnih i audio sadržaja koji se vezuju za određenu lokaciju.

LED displeji serije NBAL 8

Mogućnost prikaza fiksnih poruka sa visinom karaktera 96 mm, ili fiksnih poruka visinom karaktera 84 mm, ili pokretnih poruka sa max. 1024 karaktera proizvoljne visine.

Mogućnost prikaza segmentirane slike, gde je deo slike fiksna poruka (npr. broj linije), a ostatak slike pokretna poruka (npr. destinacija).

Broj karaktera koji se istovremeno mogu videti zavisi od horizontalne rezolucije. Razmak tačaka (pitch) je 12mm. Vertikalna rezolucija 8 tačaka, a horizontalna rezolucija standardnih modela je 96, 72, 48 i 24 tačke.

LED displeji serije NBAL 16

LED displeji NBAL 16 su namenjeni ispisu broja linije i opisu destinacije. Obično se instalira iza prednjeg, iza bočnog i iza zadnjeg vetrobrana autobusa. Broj instaliranih NBAL displeja može da varira u zavisnosti od želje klijenta do max. 15 uređaja.

Izrađeni su u LED tehnologiji, amber boje sa međusobnim rastojanjem tačaka od 10 mm. Vertikalna rezolucija je 16 tačaka. Horizontalna rezolucija standardnih modela je 140, 112, 84, 56 i 28 tačaka.

Postoji mogućnosti ispisa broja linije i destinacije, a moguć je i ispis u dve linije. Ukoliko je opis destinacije duži može se ispisati kao pokretna poruka ili se destinacije mogu smenjivati na displeju sukcesivno.

LED displeji serije NBAL 17

LED displeji serije NBAL 17 su namenjeni ispisu broja linije i opisu destinacije. Obično se instalira iza prednjeg, iza bočnog i iza zadnjeg vetrobrana autobusa. Broj instaliranih NBAL displeja može da varira u zavisnosti od želje klijenta do max. 15 uređaja.

Izrađeni su u LED tehnologiji, amber boje sa međusobnim rastojanjem tačaka po vertikali 13,3mm i 10,2mm po horizontali. Vertikalna rezolucija je 17 tačaka. Horizontalna rezolucija standardnih modela je 144, 128, 96, 64 i 32 tačke.

Postoji mogućnost ispisa broja linije i destinacije, a moguć je i ispis u dve linije. Ukoliko je opis destinacije duži može se ispisati kao pokretna poruka ili se destinacije mogu smenjivati na displeju sukcesivno.

LED displeji serije NBAL 21

LED displeji serije NBAL 21 sadrži sve karakteristike prethodne serije (LED displeji serije NBAL 17). Ipak umesto jednobojnog ispisa broja linije, noguć je ispis u boji sa elementima, treptanja, prelivanja boja, promena boja podloge.

Kolor LED displeji NBCOL 17

NBCOL 17 LED displej je namenjen ispisu broja linije, opisu destinacije i dodatnih informacija potrebnih putnicima. Obično se instalira iza prednjeg, iza bočnog i iza zadnjeg vetrobrana autobusa. Displeji su međusobno povezani u LAN mrežu pa je broj instaliranih NBCOL 17 NEOGRANIČEN.

Izrađeni su u LED tehnologiji, amber boje sa međusobnim rastojanjem tačaka od 8,6mm. Vertikalna rezolucija je 17 tačaka. Horizontalna rezolucija standardnih modela je 170, 160, 136, 128, 102, 96, 34 i 32 tačke. Postoji mogućnosti ispisa broja linije i destinacije, sledeće stanice i vremena dolaska na nju, informativnih poruka. Polje displeja satoji se od 3 potpuno nezavisne zone u kojoj se u svakoj od njih može nezavisno prikazivati tekst ili grafika. Ova vrsta dipleja mogla bi se nazvati Hi RESOLUTION rešenjem.