Informacioni displeji

NovaInfo informacioni LED displeji je sistem displeja koji vam omogućava da vašim klijentima pružite pravovremenu, brzu, tačnu i vizuelno interesantnu informaciju. Takođe, NovaInfo sistemi displeja su veoma pogodni za najave događaja, kao i za reklamiranje. Svaki od displeja u sistemu može biti tipa IDL 8.60 (rezolucija 8×60 tačaka, dimenzije 600 x 133 x 45 mm) ili IDL 8.120 (rezolucija 8×120 tačaka, dimenzije 980 x 133 x 45 mm).

NovaInfo displeje odlikuje veoma elegantan dizajn u aluminijumskom, eloksiranom kućištu, koji mu omogućava da se uklopi u svaki poslovni prostor. U sistemu može biti proizvoljan broj displeja, gde svaki od displeja može da ciklično prikazuje maksimalno 20 nezavisnih poruka. Sve poruke se kreiraju u pratećoj PC aplikaciji i kao pokretne ili fiksne poruke sa određenim efektima prikazuju na pojedinim displejima.

Mogućnost primene

Banke, opštine, recepcije, konferencijske sale, sajmovi, prodajni saloni, berza, autobuske stanice (najave-odlasci i dolasci), železnicke stanice (najave-odlasci i dolasci), fakulteti, muzeji, veleprodajni i maloprodajni objekti (reklame), kao i u svim ostalim objektima u kojima je potrebno pravovremeno informisati klijente.

Informacioni LED displej IDL 8.60

novatronic-8-60

Informacioni LED displej IDL 8.60 je najmanji displej iz serije IDL 8 i njegove dimenzije su samo 600x133x45 mm. Njegova rezolucija je 8×60 tačaka crvene boje. Po svojim mogućnostima ne zaostaje za većim modelima jer ima sve mogućnosti koje i oni imaju. Pogodan je za ispis kraćih statičnih poruka, a duže poruke može prikazati kao trčeće poruke.
Može se povezati sa drugim displejima u sistemu preko RS-485 interfejsa. Napaja se iz gradske mreže. Softver za upravljanje je identičan za sve naše modele informacionih displeja.

Svi informacioni displeji mogu prikazati fiksne ili trčeće poruke, mogu prikazati istu poruku kao i drugi displeji u sistemu ili svaki displej može prikazati zasebnu poruku, maksimalni broj poruka u jednom displeju je 20, a vreme zadržavanja pojedine poruke na displeju je podesivo. Svaki displej može takođe prikazati datum i vreme. Za detalje pogledajte tehničke karakteristike.

Informacioni LED displej IDL 8.120

novatronic-display-idl-120

Informacioni LED displej IDL 8.120 je veći displej iz serije IDL 8 i njegove dimenzije su 980x133x45 mm. Njegova rezolucija je 8×120 tačaka crvene boje. Pogodan je za ispis svih vrsta poruka.
Može se povezati sa drugim displejima u sistemu preko RS-485 interfejsa. Napaja se iz gradske mreže. Softver za upravljanje je identičan za sve naše modele informacionih displeja.
Svi informacioni displeji mogu prikazati fiksne ili trčeće poruke, mogu prikazati istu poruku kao i drugi displeji u sistemu ili svaki displej može prikazati zasebnu poruku, maksimalni broj poruka u jednom displeju je 20, a vreme zadržavanja pojedine poruke na displeju je podesivo. Svaki displej može takođe prikazati datum i vreme. Za detalje pogledajte tehničke karakteristike.

Informacioni LED displej IDAL 16.56

novatronic-idal-16

Informacioni LED displej IDAL 16.56 je najmanji displej iz serije IDAL 16 i njegove dimenzije su samo 685x247x58 mm. Njegova rezolucija je 16×56 tačaka žute boje. Po svojim mogućnostima ne zaostaje za većim modelima jer ima sve mogućnosti koje i oni imaju. Pogodan je za ispis kraćih statičnih poruka, a duže poruke može prikazati kao trčeće poruke.
Može se povezati sa drugim displejima u sistemu preko RS-485 interfejsa. Napaja se iz gradske mreže. Softver za upravljanje je identičan za sve naše modele informacionih displeja.

Svi informacioni displeji mogu prikazati fiksne ili trčeće poruke, mogu prikazati istu poruku kao i drugi displeji u sistemu ili svaki displej može prikazati zasebnu poruku, maksimalni broj poruka u jednom displeju je 20, a vreme zadržavanja pojedine poruke na displeju je podesivo. Svaki displej može takođe prikazati datum i vreme. Za detalje pogledajte tehničke karakteristike.

Informacioni LED displej IDAL 16.84

novatronic-ideal-16-84

Informacioni LED displej IDAL 16.84 je drugi displej po veličini iz serije IDAL 16 i njegove dimenzije su 970x247x58 mm. Njegova rezolucija je 16×84 tačaka žute boje. Po svojim mogućnostima ne zaostaje za većim modelima jer ima sve mogućnosti koje i oni imaju. Pogodan je za ispis kraćih statičnih poruka, a duže poruke može prikazati kao trčeće poruke.
Može se povezati sa drugim displejima u sistemu preko RS-485 interfejsa. Napaja se iz gradske mreže. Softver za upravljanje je identičan za sve naše modele informacionih displeja.

Svi informacioni displeji mogu prikazati fiksne ili trčeće poruke, mogu prikazati istu poruku kao i drugi displeji u sistemu ili svaki displej može prikazati zasebnu poruku, maksimalni broj poruka u jednom displeju je 20, a vreme zadržavanja pojedine poruke na displeju je podesivo. Svaki displej može takođe prikazati datum i vreme. Za detalje pogledajte tehničke karakteristike.

Informacioni LED displej IDAL 16.112

novatronic-16-112

Informacioni LED displej IDAL 16.112 je nešto veći displej iz serije IDAL 16 i njegove dimenzije su 1276x247x58 mm. Njegova rezolucija je 16×112 tačaka žute boje. Pogodan je za ispis svih vrsta poruka. Zbog većih dimenzija ima odličnu vidljivost na većim rastojanjima.
Može se povezati sa drugim displejima u sistemu preko RS-485 interfejsa. Napaja se iz gradske mreže. Softver za upravljanje je identičan za sve naše modele informacionih displeja.

Svi informacioni displeji mogu prikazati fiksne ili trčeće poruke, mogu prikazati istu poruku kao i drugi displeji u sistemu ili svaki displej može prikazati zasebnu poruku, maksimalni broj poruka u jednom displeju je 20, a vreme zadržavanja pojedine poruke na displeju je podesivo. Svaki displej može takođe prikazati datum i vreme. Za detalje pogledajte tehničke karakteristike.

Informacioni LED displej IDAL 16.140

novatronic-16.140Informacioni LED displej IDAL 16.140 je najveći displej iz serije IDAL 16 i njegove dimenzije su čak 1700x247x58 mm. Njegova rezolucija je 16×140 tačaka žute boje. Pogodan je za ispis svih vrsta poruka. Zbog velikih dimenzija ima odličnu vidljivost na većim rastojanjima.
Može se povezati sa drugim displejima u sistemu preko RS-485 interfejsa. Napaja se iz gradske mreže. Softver za upravljanje je identičan za sve naše modele informacionih displeja.

Svi informacioni displeji mogu prikazati fiksne ili trčeće poruke, mogu prikazati istu poruku kao i drugi displeji u sistemu ili svaki displej može prikazati zasebnu poruku, maksimalni broj poruka u jednom displeju je 20, a vreme zadržavanja pojedine poruke na displeju je podesivo. Svaki displej može takođe prikazati datum i vreme. Za detalje pogledajte tehničke karakteristike.