Kursne liste

NovaBoard elektronske kursne liste su uređaji koji omogućavaju prikaz kursne liste na najelegantniji i najkomforniji način, pružajući informaciju korisniku usluge o kupoprodajnom kursu, samim tim pojednostavljujući i olakšavajući rad šalterskih službenika pri obavljanju menjačkih poslova. U zavisnosti od konfiguracije moguće je dodatno ispisivanje pokretnih tekstualnih poruka o uslugama koje banke nude svojim komintentima, kao i prikaz tačnog vremena i datuma. Ažuriranje vrednosti kurseva, tekstualnih poruka kao i datuma i vremena vrši se iz korisničke PC aplikacije EKL_ver3.

Primena

NovaBoard elektronska kursna lista ima široku primenu i najčešće je veoma pogodna za primenu u sledećim institucijama:

  • Banke
  • Menjačnice
  • Hoteli
  • Veleprodajni i maloprodajni objekti
  • Carine
  • Aerodromi

Kursna lista V6K2C7-LAN

kursna-lista-1

Kursna lista V6K2C7-LAN je najmanji model iz naše ponude i ima samo 6 valuta, sat i datum. Namenjen je pre svega bankama koje menjaju manji broj valuta ali i menjačnicama. Cifre visine 13 mm prikazuju vrednost prodajnog i kupovnog kursa. Vreme u formatu HH:MM i datum u formatu DD.MM ispisani su na nešto većim ciframa od 20 mm. Sve cifre su crvene boje, vrlo su čitke i lako su uočljive sa veće razdaljine.
Kursne liste namenjene su upotrebi u zatvorenom prostoru. Kursne liste imaju elegantan okvir od eloksiranog aluminijuma svetlo sive boje i nenametljivo se uklapaju u Vaš poslovni prostor.

Kursne liste se standardno proizvode sa Ethernet komunikacijom tako da se lako povezuju u lokalne računarske mreže. Tada je moguće upravljanje svim kursnim listama u sistemu sa samo jednog računara. Svi moderni računari poseduju Ethernet port tako da nije potreban nikakav dodatan hardver.

Uz kursne liste se isporučuje besplatan softver koji omogućava podešavanje vremena i datuma kao i dnevnog kursa. Softver je kompatibilan sa operativnim sistemima:  Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 i 10.

Kursna lista V10K2C7-LAN

kursna-lista-2

Kursna lista V10K2C7-LAN je standardni model iz naše ponude i ima 10 valuta, sat i datum. Namenjen je bankama koje menjaju standardni broj valuta ali i većim menjačnicama. Cifre visine 13 mm prikazuju vrednost prodajnog i kupovnog kursa. Vreme u formatu HH:MM i datum u formatu DD.MM ispisani su većim ciframa od 20 mm. Sve cifre su crvene boje, vrlo su čitke i lako su uočljive sa veće razdaljine.

Kursne liste su namenjene upotrebi u zatvorenom prostoru. Kursne liste imaju elegantan okvir od eloksiranog aluminijuma svetlo sive boje i nenametljivo se uklapaju u Vaš poslovni prostor.

Kursne liste se standardno proizvode sa Ethernet komunikacijom tako da se lako povezuju u lokalne računarske mreže. Tada je moguće upravljanje svim kursnim listama u sistemu sa samo jednog računara. Svi moderni računari poseduju Ethernet port tako da nije potreban nikakav dodatan hardver.

Uz kursne liste se isporučuje besplatan softver koji omogućava podešavanje vremena i datuma i dnevnog kursa. Softver je kompatibilan sa operativnim sistemima:  Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 i 10.

Kursna lista V10K2C7-LAN-MM

kursna-lista-3

Kursna lista V10K2C7-LAN-MM pored 10 valuta, sata i datuma, poseduje i jednu trčeću poruku. Namenjen je bankama koje menjaju standardni broj valuta i žele privući pažnju klijenata ali je model često korišćen i u većim menjačnicama. Cifre visine 13 mm prikazuju vrednost prodajnog i kupovnog kursa. Vreme u formatu HH:MM i datum u formatu DD.MM ispisani su na nešto većim ciframa od 20 mm. Trčeća poruka je rezolucije 8×85 tačaka i može prikazati bilo koji tekst. Sve cifre i tačke su crvene boje, vrlo su čitke i lako su uočljive sa veće razdaljine.

Kursne liste namenjene su upotrebi u zatvorenom prostoru. Kursne liste imaju elegantan okvir od eloksiranog aluminijuma svetlo sive boje i nenametljivo se uklapaju u Vaš poslovni prostor.

Kursne liste se standardno proizvode sa Ethernet komunikacijom tako da se lako povezuju u lokalne računarske mreže. Tada je moguće upravljanje svim kursnim listama u sistemu sa samo jednog računara. Svi moderni računari poseduju Ethernet port tako da nije potreban nikakav dodatan hardver.

Uz kursne liste se isporučuje besplatan softver koji omogućava podešavanje vremena i datuma, dnevnog kursa kao i teksta trčeće poruke. Softver je kompatibilan sa operativnim sistemima:  Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 i 10.

Multimedijalna kursna lista

kursna-lista-5

Multimedijalne kursne liste (NovaMedia) su najnoviji proizvod naše firme. Ovaj atratkivan proizvod u koji su ugrađene najmodernije svetske tehnologije poseduje mogućnost prikaza kursne liste, trčeće poruke, kao i proizvoljnog video materijala sa zvukom, sve to na ekranu dijagonale 32 inče ili 40 inča.

Multimedijalne kursne liste su namenjene pre svega bankama ali i drugim organizacijama koje obavljaju menjačke poslove, a koje žele da u svojim ekskluzivnim prostorima imaju ekskluzivne kursne liste obogaćene dodatnim multimedijalnim sadržajima.

Multimedijalne kursne liste se standardno proizvode sa Ethernet komunikacijom tako da se lako povezuju u lokalne računarske mreže. Tada je moguće upravljanje svim kursnim listama u sistemu sa samo jednog računara. Svi moderni računari poseduju Ethernet port tako da nije potreban nikakav dodatan hardver.