Automatsko Brojanje Putnika

„Novatronic“ bi želeo da Vam predstavi IRMA Matrix senzore, vodeći proizvod iz oblasti Automatskog Brojanja Putnika (APC).

IRMA Matrix senzori su inovativni i veoma napredni uređaji. Princip brojanja putnika se bazira na matrici od 500 piksela (senzorsko polje) koja omogućava senzoru da “vidi” trodimenzionalnu sliku okoline. Ovo omogućava takozvana time-of-flight (TOF) tehnologija. Tehnologija radi na principu merenja faznog kašnjenja poslatog i primljenog signala, i na taj način omogućava stvaranje trodimenzionalne slike i detekcije objekata (putnika) u pokretu sa veoma velikom tačnošću.

Proizvod je kreiran na principima velike pouzdanosti i tačnosti brojanja putnika. Veoma velika preciznost brojanja po stanicama je postignuta korišćenjem Matrix senzora. Ovako velika tačnost omogućava primenu u javnom saobraćaju. Troškovi instalacije su minimalizovani zahvaljujući visokoj integraciji senzora. Jedna od osnovnih karakteristika Matrix senzora je mogućnost povezivanja senzora eternetom ili CAN-om, bez dodatnih komponenti sistema. Za precizno brojanje potreban je samo jedan senzor po vratima koji istovremeno broji putnike u oba smera (izlazak i ulazak).

Novatronic People Accoutt