Parking displeji

Novatronic parking displeji su namenjeni za informisanje vozača o broju slobodnih parking mesta u pojedinim zonama parkinga, kao i za navođenje vozača do slobodnog parking prostora. Parking displeji deo su jedinstvenog sistema kontrole pristupa parkinzima koji podrazumeva detekciju ulaza/izlaza vozila i zauzetosti pojedinih parking mesta. Raznolikost komunikacionih interfejsa i protokola omogućava jednostavnu integraciju parking displeja u [...]