Informacioni displeji

NovaInfo informacioni LED displeji je sistem displeja koji vam omogućava da vašim klijentima pružite pravovremenu, brzu, tačnu i vizuelno interesantnu informaciju. Takođe, NovaInfo sistemi displeja su veoma pogodni za najave događaja, kao i za reklamiranje. Svaki od displeja u sistemu može biti tipa IDL 8.60 (rezolucija 8x60 tačaka, dimenzije 600 x 133 x 45 mm) [...]