Novatronic- implementacija sistema za praćenje slobodnih parking mesta u realnom vremenu

Javno komunalno preduzeće Parking Servis Beograd i Grad Beograd su pustili u rad prvu fazu Nedapovog sensit sistema koji detektuje zauzetost parking mesta u zoniranom području. Novatronic je proizveo i instalirao 40 info tabli i postavio više od 800 parking senzora koji detektuju zauzetost parking mesta u centru Beograda. Ovaj sistem je izuzetno efikasan u pružanju informacija o zauzetosti parking mesta u realnom vremenu, smanjenju vremena koje je potrebno za pronalaženje slobodnog parking mesta, smanjenju saobraćajnih gužvi u centru kao i smanjenju emisije štetnih gasova.

Parking-bg