Izjava o odricanju odgovornosti / Disclaimer

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je poverljiv i namenjen je osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavestite pošiljaoca, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite sa računara. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim licima je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorski i ne predstavljaju nužno stavove preduzeća NOVATRONIC doo.
NOVATRONIC doo, ne prihvata nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prijemom ove poruke ili priloga sadržanih u poruci.

Adresa:
Novatronic d.o.o.
Karaðorðeva 1, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381(021) 47 21 456, Fax: +381(021) 529 432

DISCLAIMER

The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of NOVATRONIC Ltd.
NOVATRONIC Ltd. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

Address:
Novatronic d.o.o.
Karaðorðeva 1, 21000 Novi Sad, Serbia
Tel: +381(021) 47 21 456, Fax: +381(021) 529 432