Isporuka sistema za automatsko brojanje putnika za JGSP Novi Sad

Novatronic je u prethodnom periodu uspešno kompletirao isporuku sistema za automatsko brojanje putnika za JGSP Novi Sad. Ukupno 21 vozilo će biti opremljeno sa senzorima najnovije generacije, od čega 10 solo i 11 zglobnih, sa ukupno 74 ugrađena senzora.
Sistem se sastoji od 3D senzora koji beleži broj putnika koji ulaze i izlaze na vratima autobusa, kao i aplikacije koja će omogućiti uvid u podatke o brojanju putnika za svako vozilo po datumu unazad tri meseca, kao i podatke o kretanju vozila na mapi i slično. Na ovaj način se postiže optimizacija voznog parka, smanjuju operativni troškovi, te se unapređuje ukupna efikasnost javnog prevoza.