UITP Smile in The City – Milano od 06.06.2015. do 08.06.2015.

IMG_1992Za vreme trajanja UITP sajma Smile in the City, kao cilj svih učesnika manifestacije utvrđeno je pravljenje održivog sistema vezanog za javni transport u urbanim sredinama širom sveta kroz deljenje inovacija, znanja i stručnosti. Vrednosti „Novatronic“-a u potpunosti se podudaraju sa vrednostima UITP-a. Delegacija „Novatronic“-a je za vreme trajanja sajma obavila niz važnih sastanaka sa predstavnicima najpoznatijih firmi koje se bave poslovima vezanim za javni saobraćaj.