Parking sistemi „Accor Solutions“ – Pariz, Francuska

Parking sistemi Krajem 2013. i početkom 2014. godine „Novatronic“ je uspostavio saradnju sa kompanijom „Accor Solutions“ iz Francuske. Saradnja se ogleda u proizvodnji kompletnih i parcijalnih (OEM) rešenja, koje se dalje koriste za informisanje vozača o broju slobodnih parking mesta u pojedinim zonama parkinga, kao i za navođenje vozača do slobodnog parking prostora.