Obnova ISO 9001:2015 sertifikata za sistem menadžmenta kvalitetom

Sa ponosom želimo da obavestimo stručnu javnost da je Novatronic uspešno izvršio godišnju proveru za ISO 9001:2015 sistem menadžmenta kvalitetom u kategoriji dizajna, proizvodnje i prodaje LED displeja i sistema za informasanje putnika u javnom prevozu. 

Sertifikat je izdat od strane međunarodne institucije SIQ Ljubljana. 

Ostvareni uspeh je rezultat konstantne težnje za unapređenjem kvaliteta proizvoda i usluga kao i odlične saradnje svih zaposlenih u kompaniji.

Novoizdati sertifikat možete pregledati i skinuti OVDE