Novatronic u proceduri za dobijanje CE sertifikacije za stanični LED displej

IMG_0764CE znak pokazuje da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa odredbama svih primenjivih direktiva EU. CE znak je obavezna vidljiva oznaka na proizvodu za koji postoji direktiva. Njime se pokazuje da proizvod zadovoljava sve temeljne zahteve donešene pojedinom direktivom i odgovarajućim homogenizovanim evropskim normama te potvrđuje da je ispoštovana procedura za sertifikovanje usklađenosti sa odgovarajućom direktivom.

Proizvod koji novi CE znak može biti slobodno distribuiran unutar zemalja članica Evropske unije. Ukoliko se na neki industrijski proizvod primenjuje više direktiva, onda CE znak na tom proizvodu pokazuje da je proizvod usaglašen sa odredbama svih tih direktiva EU.