Međunarodni standard EN 50155 – Primene na železnici – Elektronska oprema koja se koristi na voznim sredstvima

Sertifikat Sertifikat
U drugoj polovini 2013. godine preduzeće “Novatronic” je uskladilo kvalitet svojih proizvoda sa zahtevima međunarodnog standarda EN 50155. Ovaj standard omogućava plasman naših proizvoda na tržištu železničkih vozila i komponenti. Usklađenost sa zahtevima standarda EN 50155 izvršilo je sertifikaciono telo SIQ iz Slovenije.