Javni prevoz u doba pandemije – problemi i rešenja

Nova pravila u javnom prevozu kao posledica pandemije virusa Covid-19 su nametnula velike izmene u organizaciji i samoj funkcionalnosti javnog prevoza. Tu se pre svega misli na obaveznu upotrebu zaštitne opreme, držanje bezbedne distance između putnika, te pojačana dezinfekciju vozila. Jedna od ključnih odredinca je i smanjenje broja putnika u vozilima javnog prevoza, sve kao preventivna mera u daljem širenju epidemije.

Jedno od najvažnijih pitanja, kako korisnicima, tako i operaterima javnog prevoza jeste ukupan broj putnika u vozilima, prikazan u realnom vremenu. Odgovor na ovaj problem dao je Novatronic u zajedničkom projektu koji je realizovan u saradnji sa operaterom javnog prevoza JGSP Novi Sad, gde je uspešno implementirao sistem koji korisnike javnog prevoza obaveštava putem informacionih displeja o ukupnom broju putnika u vozilu.

Celokupan sistem funkcioniše na osnovu podataka koji se dobijaju od automatskih brojača putnika, koji se nalaze iznad svakih vrata u vozilima, prateći ukupan broj ulazaka i izlazaka putnika. Nakon prikupljanja podaci se obrađuju u softveru, te se kreiraju konačni ispisi na informaconim displejima koji prikazuju stepen popunjenosti samog vozila u realnom vremenu. Dobijeni podaci se prikazuju u procentima, iskazani u nekoliko kategorija, od prazan do popunjen.

Na ovaj način se putnici blagovremeno informišu o popunjenosti vozila na pojednim linijama, te su samim tim u mogućnosti da bolje planiraju svoje putovanje.

Dobijeni podaci se mogu distriburati i drugim servisima (web servisi, SMS servisi) pružajući sveobuhvatno rešenje za veliki broj korisnika javnog prevoza.