Isporuka 20 vozila za JGSP Novi Sad

Isporukom 20 novih autobusa, JGSP Novi Sad je u poslednjih osam meseci kompletirao nabavku ukupno 71 novog vozila. U pitanju su 8 mini, 43 solo i 20 zglobnih autobusa, čime je novosadski prevoznik značajno obnovio svoj vozni park. Poslednja isporuka, koja je realizovana sredinom tekućeg meseca je obuhvatila 20 novih zglobnih autobusa proizvođača BMC, model Procity 18, u gasnoj-CNG varijanti pogona. Isporučena vozila su opremljena odgovarajućim setom Novatronic displeja (prednji, zadnji i bočni) kao i centralom upravljačkom jedinicom NBY20. Modernizacija voznog parka Gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad, a koja se odnosila na nabavku ekoloških vozila je obezbeđena uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj , a sve u okviru programa EBRD Green Cities.

Photo credit: Autobusi.net